20 нови читалища са създадени в областта за шест години

20 нови читалища са създадени в областта за шест години
121 са действащите читалища на територията на Добричка област, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

От културните институции 13 (10.7 процента) са в градовете, а 108 (89.3 на сто) в селата. 


В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 20, или 19.8 процента. Членовете на читалищата са 7 758, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 1 950, или с 33.6 на сто.


Най-много са действащите читалища в област Пловдив - 207, а най-малко са читалищата във Видин и Габрово - по 77. По този показател Добричка област е на 11 позиция в страната.


Най-много са действащите читалища има в общините Добричка - 41, Генерал Тошево - 24 и Тервел – 13.


За първи път в изследването на Териториалното статистическо бюро е  събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления. От нея става ясно, че в 100 читалища, или 82.6 процента от всички, има действащи библиотеки, също толкова разполагат със зала за представления. 37 читалища (30.6 на сто) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+