Защитно покритие над Епископските базилики на „Залдапа“ ще бъде изградено това лято

Защитно покритие над Епископските базилики на „Залдапа“ ще бъде изградено това лято
Договор за целево финансиране за изграждане на защитно покривно съоръжение над Епископските базилики на крепостта „Залдапа“ подсипа с Министерството на културата Община Крушари, съобщават от там.

През месец април Общината внесе за разглеждане проект за изграждане на временно защитно покритие на крипти в епископски базилики №3 и №4 в античната крепост „Залдапа“ край село Добрин. 


През ноември 2015 г.  със заповед на министъра на културата на Античната крепост бе определен статут на групова археологическа недвижима културна ценност с категория  „национално значение”, което даде възможност и основание на общинското ръководство да продължи целенасочените си усилия за разкриване, съхраняване и опазване на един от най-големите укрепени обекти от римско време по нашите земи.  През периода 2014-2017 г. частично бе разкрита най-голямата в региона ранно християнска базилика, вписана под №3. Проученото дава основание на научните ръководители на обекта да я определят като епископска базилика от V – ІV век. Разкопките от 2015-2017 г. установиха, че под разкритата Базилика №3 има друга, по-рано изградена, вписана под №4. Двете крипти за свети мощи са проучени. Криптата под базилика №3 е еднокамерна, с площ около седем кв. м, а криптата към по-ранно изградената базилика №4, богато украсена със стенописи, е най-голямата на територията на България с площ от 30 кв. м.


По сключения договор Министерството на  културата ще финансира със 119 178 лв. изграждане на защитно покривно съоръжение с около четиристотин кв. м застроена площ, като изцяло дървената конструкция ще покрие входовете на разкритите крипти и прилежащите към тях външни пространства. Целта на съоръжението е да предпази от неблагоприятни атмосферни условия през есенно-зимния период, валежи, снегонавявания. Очаква се дейностите по изпълнение на проекта да започнат през средата на септември и да приключат през първата половина на ноември.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+