Училище обвинява кметския екип на Ген. Тошево в опит да се възпрепятства дейността му

Училище обвинява кметския екип на Ген. Тошево в опит да се възпрепятства дейността му
В бездействие, с което за пореден път се прави опит да се възпрепятства дейността на ОУ „Христо Смирненски“ в Генерал Тошево, обвинява ръководството му кметския екип на Общината. Това стана с разпространено във фейсбук писмо под заглавие „Как администрацията на Община Генерал Тошево служи в обществен интерес?“

За Добрич онлайн директорът Петя Панева разказа, че училището работи по проект за Трансгранично сътрудничество „Иновативни практики и услуги в образованието“ в партньорство с училище от община Мурфатлар, Румъния. Една от дейностите предвижда от 12 до 17 юли да се проведе международен лагер в Балчик с 40 ученици – 20 от България и 20 от Румъния. 


Съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институцията в системата на предучилищното образование, по преценка ръководителят на институцията може да определи обслужващия персонал – учители, възпитатели, медицински лица и други специалисти, посочи Петя Панева. Въз основа на това си право тя е депозирала на 4 юли докладна до кмета на община Генерал Тошево, в която моли за въпросната екскурзия да бъде осигурено медицинско лице. В докладната посочва медицинския специалист, който работи от години в училище „Христо Смирненски“ и е назначен на трудов договор от кмета. 


„Отговор на депозираната молба нямам, нито положителен, нито отрицателен – сподели Панева. – Не очаквам да е положителен, но без отговор не мога да си организирам нещата“. Директорът цитира текст от Закона за предучилищното и училищно образование, според който органите на местното самоуправление контролират и осигуряват здравното обслужване на децата и учениците. 


„В същото време има една Наредба за финансиране на институциите в сферата на предучилищното и училищното образование, в която се казва, че не се финансират разходи за медицински персонал от средствата, които получаваме като издръжка. Тоест, аз нямам право да му платя на медицинското лице, тъй като е на пряко подчинение на общината“, допълва Панева. 


„Възмутена съм от факта, че от миналата седмица нямам отговор на внесената си докладна. Главен специалист от Отдела по образование ми отговори, че когато се върне началникът на отдела от отпуск на 16 юли тогава ще получим резолюция на докладната. Това звучи изключително несериозно“, категорична е тя. 


И тъй като децата днес с отговор от Общината или не трябва да тръгнат на дългоочакваната си екскурзия, от училището са сключили граждански договор с въпросното медицинско лице, с което се противоречи на Наредбата за финансиране на институциите. „Това медицинско лице не е на подчинение при мен и аз реално няма как да го ангажирам и то да носи отговорност за пътуващите 20 деца, но е единственият ни ход в създалата се ситуация“, допълва Петя Панева.


Проектът „Иновативни практики и услуги в образованието“ е на стойност 193 000 евро, съобщи директорът. От тях над 100 000 евро са за подобряване на материалната база и техническо обезпечаване на ОУ „Христо Смирненски“.


Добрич онлайн потърси за мнение кмета на Община Генерал Тошево Валентин Димитров. Той сподели, че не е запознат с въпросното писмо на ръководството на СУ „Христо Смирненски“, при него то не е постъпвало в писмен вид и не е търсен от директора. 


За организиране на училищната дейност отговаря ръководството на училището, посочи Димитров.


Училището не е пренебрегвано, категоричен бе градоначалникът на Генерал Тошево. Той разказа, че ОУ „Христо Смирненски“ е санирано за 600 000 лева по оперативна програма „Региони в растеж“, в момента се подготвя проект за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони, закупена му е газова горелка. За децата от двете училища в града е осигурен лагер, за който Общината поема всички разходи. 


За този проект - „Иновативни практики и услуги в образованието“, Общинският съвет на Генерал Тошево гласува 40 000 лева безвъзмезден заем за управлението му по внесена от мен докладна записка, каза още Валентин Димитров. 


Кметът посочи, че сроковете за отговор на такива докладни са две седмици или един месец, уточнявайки, че не я е прочел. 


Община Генерал Тошево получава запитвания от гражданите на официалните си фейсбук страница и имейл и винаги отговаряме в срок на гражданите, каза още кметът. Той определи като несериозно подобни писма да се разпространяват в социалната мрежа.    


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+