Иво Пенчев с предложение град Добрич да бъде обявен за „Град на Българската бойна слава”

Иво Пенчев с предложение град Добрич да бъде обявен за „Град на Българската бойна слава”
Предложението вече е гласувано по комисии. Прилагаме цялата докладна записка от Иво Пенчев - Председател на Общински съвет град Добрич.

ДО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ГРАД ДОБРИЧ


 


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


от Иво Пенчев


Председател на Общински съвет град Добрич


Относно: Предложение за обявяване на град Добрич за „Град на Българската бойна слава”.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


В качеството ми на Председател на Общински съвет град Добрич, предлагам град Добрич да бъде обявен за „Град на Българската бойна слава”. Град Добрич е символ на българското войнско майсторство и част от усилията на българския народ за национално освобождение.


Едни от най-драматичните събития по време на Първата световна война за добруджанци са в началото на септември 1916 година. Тридневните кръвопролитни боеве за отбраната на Добрич са запечатани в съзнанието на съвременниците като Добричка епопея. Сражението е част от Първата световна война. В него части от III-та Българска армия отблъскват настъплението на румънци, руснаци и сърби и с победата си допринасят за освобождението на Южна Добруджа.


Всички знаем, че Добричката епопея е символ на българската бойна слава и на героизма на българския войник, който мотивиран от справедливите си идеи за освобождаване на поробените си братя проявява чудеса от героизъм и себеотрицание за победата над противника. При Добрич българските войници за пръв път в новата история на България са принудени да се сражават срещу руски войски.


Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да приеме следното:​


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЕ:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА:


1. Дава съгласие град Добрич да бъде обявен за „Град на българската бойна слава”.


2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да подготви необходимите документи и да се обърне към Президента на Република България, Народното събрание и Министерски съвет за издаване на Указ за обявяването на град Добрич за „Град на Българската бойна слава”.


3. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да представлява Общината чрез полагане на подпис върху цялата документация, свързана с подготовката за обявяването на град Добрич за „Град на българската бойна слава”, както и да извърши всички останали последващи необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.


С уважение,


Иво Пенчев 


Председател на Общински съвет град Добрич

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+