Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2017 г.

Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2017 г.
Община град Добрич кани местната общност на публично обсъждане на годишния отчет на бюджета на Община град Добрич за 2017 г.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 22 юни, петък, от 16.00 часа в голямата заседателна зала на общината.


Становища и предложения по годишния отчет на бюджета за 2017 г. на Община град Добрич могат да се предоставят в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+