По инициатива на депутати експерт ще разясни пред бизнеса Регламента за защита на личните данни

По инициатива на депутати експерт ще разясни пред бизнеса Регламента за защита на личните данни
По инициатива на народните представители Даниела Димитрова и Пламен Манушев ще се проведат срещи с участието на работодатели от област Добрич във връзка с приложението на Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на личните данни.


Срещите са инициирани от представители на бизнеса.


Лектор ще бъде Невин Фети - магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, магистър по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитила е дисертационен труд за придобиване на образователно-научна степен „доктор” по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация.


Невин Фети е преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни, в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни и по дисциплината “Правен режим на класифицираната информация” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.


На 10 юни, неделя, от 14 часа ще се проведе срещата с представители на туристическия бранш. Тя ще се състои в конферентната зала на хотел „Реджина Мария“ в Балчик. 


На 11 юни, понеделник, от 10 часа в конферентната зала на комплекс „Изида“ в Добрич ще е срещата на Невин Фети с представители на селскостопанския бранш. 


На 11 юни, понеделник, от 13 часа, отново в комплекс „Изида“, ще започне разяснителна среща с участието на работодатели от туристическия бранш, на медици, както и на други сектори.


Всички заинтересовани могат да присъстват на срещите с Невин Фети.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+