562 нарушения констатираха за месец трудови инспектори в Добричко

562 нарушения констатираха за месец трудови инспектори в Добричко
Общо 562 нарушения са констатирани от дирекция „Инспекция по труда“ в Добричка област през изминалия месец април.

От тях 187 са по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, а 375 - по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда. 


За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Съставени са 30 акта за установяване на административни нарушения.


През април трудовите инспектори са извършили 126 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, ресторанти, селско стопанство и строителство на сгради. Проверки са направени и по 11 постъпили жалби срещу некоректни работодатели.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+