Проверяват училищните столове за здравословно хранене, нарушения в 11 от тях

През периода 01.10 – 31.10.2010г. от служителите на отдел «Контрол на хранителни обекти и храни» са извършени насочени инспекции във всички училищни столове-26 на брой, функциониращи на територията на училищата в Добричка област. Проверката е разпоредена от Министерство на здравеопазването и нейната цел е да се установи спазването на изискванията на наредбата за здравословното хранене на учениците. Констатирани са нарушения в 11 обекта, за които инспекторите са издали предписания за предприемане на коригиращи мерки.

Храната за учениците се предлага по предварително изготвени седмични/месечни менюта, но не във всички обекти медицински специалисти участват в изготвянето им. Осигурено е разнообразие на хранителни продукти, като се следи за ежедневното включване на храни от задължителните хранителни групи.

Трудности срещат ученическите столове в малки населени места, където се отделят минимални средства за хранене на учениците и съответно не се осигурява необходимите задължителни храни по Наредба № 37.

При приготвянето на храната се прилагат здравословни кулинарни технологии. Не се предлагат пържени храни повече от 2 пъти седмично при целодневното хранене на учениците.

         Като най-често нарушение на изискванията съгл. наредбата е констатирано невключването на пълнозърнести продукти-хляб, макаронени изделия и др. в ученическите менюта, както и предлагане на птиче месо с кожа.

         Към момента на изготвяне на информацията, са проверени и изпълнени 3 от издадените предписания. В кратък срок подлежат на проверка и останалите училищни столове, в които са констатирани несъответствия с наредбата за здравословното хранене на учениците.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+