1 687 декара земеделска земя ще отдаде под наем Община Тервел

1 687 декара земеделска земя ще отдаде под наем Община Тервел
Докладна записка за отдаване под наем на 1 687.629 декара земеделски земи от Общинския поземлен фонд ще внесе на предстоящото заседание на Общинския съвет кметът на Община Тервел инж. Живко Георгиев.

Сесията ще се проведе на 31 май.


Предложението е земеделските земи от ОПФ да бъдат отдадени чрез търг с тайно наддаване под наем за срок от 5 години, считано от стопанската 2018/ 2019 до 2022/ 2023 година. Предлага се ОбС да определи следните начални тръжни цени: от II до VI категория - 60 лева за декар земеделска земя за една година, от VII до X категория - 40 лева, парцели в регулация - 60 лева за декар за година. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+