Покана за участие в пресконференция по проект “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”

Покана за участие в пресконференция по проект “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”
ПОКАНА за участие в пресконференция в изпълнение на проект 16.4.2.017 “Подобряване на условията за младежка заетост в туризма”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ №60226 от 17.05.2017 г.от програма ИНТЕРРЕГ V – A Румъния-България


Община Каварна - водещ партньор по проекта, най – учтиво кани всички заинтересовани граждани и представители на фирми от туристическия сектор за участие в пресконференция, на която ще бъде представен разработения в изпълнение на проекта „Виртуален център за насърчаване на заетостта” – уеб базирана платформа, подпомагаща търсенето на работа в туристическия сектор, но и място за обмен на информация, опит и идеи между работодатели, служители и туристически асоциации от целевия регион Добрич-Констанца.


Пресконференцията ще се проведе на 16.03.2018г., в заседателната зала (1 етаж) на община Каварна, с адрес: гр.Каварна, ул.  "Добротица" №26 от 10:00 часа. 


Вашето присъствие ще бъде особено ценно за нас и бъдещата ни съвместна работа!


 


С позрав,
Нина Ставрева


Кмет на Община Каварна 


 


  

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+