От днес приемат заявления за хуманно отношение към птиците

От днес приемат заявления за хуманно отношение към птиците
От днес, 13-и март, областните дирекции на ДФ „Земеделие“ приемат документи по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.

Заявленията ще се приемат до 20-и март 2018 г., съобщават от пресцентъра на разплащателната агенция. Размерът на финансовата подкрепа за 2018 г., определен от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, е 34 560 000 лв. Помощта е с период на действие 2018-2022 г.


Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години.


Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица – 84 дни).


Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:


Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;


Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид;


Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата)


Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се прилага само за бройлери.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+