Проект запознава жителите на община Добричка с европредседателството

Проект запознава жителите на община Добричка с европредседателството
Информационна среща по проект „От сърцето на Добричка до хората в Европа“ се проведе в Община Добричка.

На нея присъстваха кметове и кметски наместници и читалищни секретари. Те бяха запознати с проекта, с начините, по които могат да информират населението за него, получиха плакати и други информационни материали.


Както Добрич онлайн писа, Община Добричка спечели проект „От сърцето на Добричка до хората в Европа“ след проведен конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на Договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ чрез НСОРБ. Стойността е проекта е 3500 лв. като 3000 лв. се осигуряват от грантовата схема и 500 лв. съфинансиране. Партньор е сдружение „Бизнес агенция“.


Основната цел на проекта е да се повиши информираността на хората от 68-е села за ползите от членството, за връзката между приоритетите на председателството на страната и живота на обикновените хора и децата от региона и приноса на всеки човек за по-доброто бъдеще на Европа. Предвижда се да бъдат обхванати като конкретни бенефициенти-участници в планираните три събития  общо130 души - 70 възрастни и 60 деца от 35 села от територията на община Добричка. Информационните дейности по проекта ще обхванат непряко поне 350 души от селата, на териториите на които активно работят читалища.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+