Десетокласници от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Добрич споделят своите значими ценности за избор на професия

Десетокласници от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Добрич споделят своите значими ценности за избор на професия
Продължават дейностите на Екип на Център за подкрепа за личностно развитие - Добрич с учениците от СУ „Св.св.Кирил и Методий“. През изминалата седмица консултанти от Центъра организираха дискусии и тренинг с десетокласниците в училището.

Бе презентиран тематичния филм  „Наградата за труда“, който постави въпросите за  ролята на труда и с какво се измерва наградата за този труд; до колко парите и доходите са  мотив и ценност при професионалния избор; важен ли е социалния статус на професията и мястото, което човекът заема чрез нея.Умения за себепредставяне – бе темата на тренинга, който бе проведен с десетокласниците. Гимназистите попълниха своите „визитки“, като посочиха кои са техните силни качества, умения, ценности и професионални цели. Учениците обсъдиха настъпилите  промените в ценностната система при различните поколения  и какви са техните значими  ценностни за избор на професия и развиване на успешна кариера. 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+