По-голям интерес към РБ "Дора Габе" в началото на годината

По-голям интерес към РБ "Дора Габе" в началото на годината
Увеличени количествени показатели през януари в сравнение със същия период на м. г. отчита регионална библиотека "Дора Габе" в Добрич.

Новорегистрираните ползватели на библиотечни услуги са 1080, със 114 повече, заетите библиотечни документи са 4739, увеличението е със 792, а извършените справочно-библиографски и информационни услуги са 1414, със 638 повече. Увеличен е и броят на проведени културно-образователни прояви.


Добрите показатели до голяма степен се дължат на въведената през м. г. автоматизирана библиотечна система за обслужване е-Lib - Prima, с помощта на която библиотечно-библиографското и информационно обслужване е много по-бързо и качествено. За ползвателите е направен абонамент за нови периодични издания. Малките читатели могат да се забавляват в читалнята на сектор "Работа с деца" със списанията „Замръзналото кралство” и „Soy Luna”. За възрастните сектор "Обща читалня" предлага списанията "Осем" и "Космос". За любителите на новостите в облеклото са списанията "Burda" и "Verena" на немски език.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+