Област Добрич - лидер по онлайн взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление

Област Добрич - лидер по онлайн взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление
През 2017 г. делът на добруджанци, използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление, е 27.6%, като за страната този показател е 20.7%. Най-много са лицата, получавали информация от интернет страница или уебсайт на публичната администрация, следван от изтеглилите формуляри от официална интернет страница и изпратилите попълнени формуляри. Използването на онлайн административни услуги от лицата отрежда трето място на област Добрич в страната, като пред нас са само жителите на областите Монтана и София - столица.

През 2017 г. в област Добрич е проведено изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и  лица на възраст 16-74 навършени години. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.


62.3% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, като е отбелязан спад от 3.3%.


В България 67.3% от домакинствата имат интернет в домовете си.


При регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 3.3% в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично, а в сравнение с 2010 г. - ръст от 21.0%. През 2017 г. в област Добрич 54.5% от населението на възраст 16-74 навършени години използва редовно интернет, т.е. „сърфират в мрежата“ всеки ден или поне веднъж седмично. Това отрежда 19-та позиция на областта по този показател. На първа са жителите на област София - столица.


Мъжете и жените в областта проявяват приблизително еднаква активност в редовното ползване на интернет - съответно 54.5 и 54.6 %. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 88.1% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при само 27.3% от лицата с основно или по-ниско образование.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+