Общински съвет - Добрич с положително становище за опрощаване на дължимите държавни вземания на ВиК

Общински съвет - Добрич с положително становище за опрощаване на дължимите държавни вземания на ВиК
ВиК - Добрич иска от президента на България опрощаване на дължими вземания в размер на над 7 милиона лева.

От администрацията на президента на Република България в Общински съвет - град Добрич е постъпила преписка, образувана по искане  на директора на Водоснабдяване и канализация - Добрич АД, с която се заявява желание за опрощаване на данъчни задължения и осигуровки от дейността на дружеството. Те са в размер на 7 101 551,46 лв. Основните мотиви за исканото опрощаване на дължимите вземания са тежкото финансово и икономическо състояние на дружеството. В молбата се посочва, че  ВиК - Добрич се намира в безизходица и не може да намери изход от тежката финансова криза, в която се намира.


Директорът на водното дружество Тодор Гикински присъства на днешното заседние на Общински съвет - Добрич и отговори на въпросите на съветниците. Стана ясно, че общият размер на задълженията на ВиК е 32 милиона лева. Тодор Гикински не се ангажира категорично дали цената на водата може да не се увеличава, ако молбата до президента бъде удовлетворена, тъй като решението се взема от КЕВР. Според него финансовото положение на ВиК няма да се отрази на водния цикъл, защото бенефициент по проекта Община Добрич.


Общински съвет - Добрич взе решение, че изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно молбата на Водоснабдяване и канализация - Добрич АД до президента на България. 24 съветници гласуваха "за", трима се въздържаха, против нямаше. Решението на местния парламент на Добрич ще бъде изпратено до администрацията на президента на Република България.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+