Започва плащането на местни данъци и такси в Община Добричка

Започва плащането на местни данъци и такси в Община Добричка
Информация от отдел "Местни данъци и такси" при Община Добричка

От 16 януари започва плащането на местни данъци и такса битови отпадъци за 2018 г.

До 30 юни 2018г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /ДМПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2018 г.

До 30 април е срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и ДМПС за цялата 2018 г. с 5% отстъпка.

На 31 януари изтича срокът, в който се заплаща първа вноска за патентен данък за 2018 г. Платилите пълния размер в срок до 31.01.2018г. ползват отстъпка от 5%.

Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени. Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

· касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107

· пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107

· в касите на Easy Pay в цялата страна и чрез онлайн системата на ePay

· безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка: BG 22 SOMB91308410020144

Банков код: SOMBBGSF

Общинска банка АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви

Справки могат да се правят на място в отдел МДТ към Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, ст.107, телефон: 058/600889, вътрешни 107 и 217 и на интернет страницата на общината - www.dobrichka.bg.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+