Заместник-областният управител Живко Желязков участва в конференция в Русе

Заместник-областният управител Живко Желязков участва в конференция в Русе
В Русе днес се провежда заключителна конференция за създаване на институционализирано партньорство по проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“. Във форума участва заместник-областният управител на област Добрич Живко Желязков.

Целта на проекта е значителното подобряване на управлението на риска, свързан с прекомерното разпространение на насекоми в трансграничния регион чрез установяването на първо по рода си съвместно институционализирано партньорство. Инициативата формулира устойчива съвместна българо-румънска политика за управление на риска, базирана на ефективно сътрудничество между компетентните институции и заинтересованите страни, включително между двете държави, както и съвместно управление на знанието. Обхватът на дейностите по проекта включва 8 области от България и 7 окръга от Румъния, с общо население от 4 770 000 души и територия от 69 285 кв. км. Броят на българските общини, попадащи в региона, е 76, а в Румъния има 16 общини, 29 градове и 520 комуни.


Прекомерното разпространение на насекоми, вектори на заразни болести, в Дунавския регион създава сериозен риск за общественото здраве, а също и ветеринарен риск. То влияе отрицателно върху ключови икономически сектори в региона като селско стопанство и туризъм. Проблемът е трансграничен и от години ангажира властите и обществеността по поречието на Дунав и брега на Черно море, като ефективното му преодоляване изисква координирани действия в България и Румъния. С тази цел Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и Фондация „Жива природа“, чрез проекта, предлагат ефективни, устойчиви и интелигентни решения за значително подобрение на управлението на риска.


В рамките на заключителната конференция днес ще бъде създадена форма на институционализирано партньорство, което да осъществява координация на мероприятията по дезинсекция между България и Румъния; координация между всички заинтересовани страни; събиране, обработване, анализ и разпространение на необходимата информация. От името на областния управител, заместник-областният управител на област Добрич Живко Желязков ще връчи Писмо за подкрепа, с което област Добрич се присъединява към инициативата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+