Мая Манолова към КЕВР: Увеличението на цената на водата в Добрич е необосновано

Мая Манолова към КЕВР: Увеличението на цената на водата в Добрич е необосновано
Омбудсманът Мая Манолова изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов във връзка с предстоящото увеличение на цената на водата в Област Добрич. Това стана след открито заседание на регулатора днес, където се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана за „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и за утвърждаване и одобряване цените на ВиК услугите на оператора.

Увеличението за потребителите ще бъде от 32 ст. в сравнение с това, което реално е плащано през 2017 г. Това са едни от най-високите нива на плащана вода в страната, а в същото време качеството на доставяната услуга е незадоволително. В институцията на омбудсмана постъпиха редицата сигнали, включително и колективна жалба, с която граждани от Добрич и областта настояват да не се увеличава цената на водата.

„Моето становище е да не се приема бизнес планът, защото необосновано се увеличава размерът на инвестициите, като същевременно се намаляват количествата фактурирана вода и практически не се променя размерът на общите загуби, което от своя страна пряко рефлектира върху повишението на цената на доставяната питейна вода“, заяви Мая Манолова.

По думите й, процедурата по одобряване на бизнес плановете и ценовите предложения трябва да бъдат спрени, докато не бъдат приети правила за утвърждаването им, след изтичането на първата година от регулаторния период. Също така следва да се публикуват в цялост бизнес плановете и финансовите отчети на съответните дружества.

„Числата, свързани със социалната поносимост, се вземат достатъчно произволно, а предвидените количества фактурирана доставена вода не могат да бъдат проверени“, категорична е Мая Манолова.

Тя подчерта, че в доклада на регулатора не е посочено откъде са взети данните за средномесечен доход на лице от домакинството в региона. Според нея, данните трябва да бъдат взети от наблюдението на домакинските бюджети, защото използваните в случая числа показват по-високи стойности, за да се обоснове неоснователното повишаване на цената на услугата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+