Повече от 1700 пчелари участват в пчеларската програма за 2018 г.

Повече от 1700 пчелари участват в пчеларската програма за 2018 г.
Подадените заявления по приема по мерки А, Б, В, Г и Д от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. са 1742 за финансовата 2018 година, съобщават от Фонд „Земеделие“.

За дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” са подадени 324 заявления, отчитат от Фонда. Средствата за приема възлизат на 359 139 лв., а пчеларите, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства, могат да получат подкрепа по мярката за закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване. Шест са подадените заявления по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство”. По нея са заделени 89 785 лева за закупуването на пчеларски ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар. По двете мерки размерът на финансовата помощ е определен в програмата на 50% и не повече от 2 500 лв. за цялата дейност.


Стопаните, кандидатствали за финансиране по мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”, са 1259, а мярката е с бюджет в размер на 1 795 695 лв. В периода за прием подпомагане по мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ документи са подали 327 земеделски стопани. Сумата за тази дейност е 44 892 лева. По мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, която е с бюджет от 2 289 513 лв., са подадени 1235 заявления.


До 23-и февруари  продължава приемът по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“.


Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. има общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 % са осигурени от ЕС и 50 % – от националния бюджет. Финансовият ресурс за 2018 година е 4 758 594 лева.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+