Община Тервел ще отбележи 1300 години от славната победа на хан Тервел

Община Тервел ще отбележи 1300 години от славната победа на хан Тервел
Община Тервел получи финансиране за дейностите по повод юбилейната 1300-годишнина от победата на хан Тервел над арабските нашественици и спасяването на Европа.

Правителството удовлетвори искане на Община Тервел за финансиране на част от дейностите по подготовката на за честването на славната победа на българския хан Тервел. Отпуснати са общо 550 000 лв., от които 280 000 лв. за музея и 270 000 лв. за благоустрояване на площадното пространство около паметника на хан Тервел.


Средствата за музея ще бъдат ползвани за строителство и за оборудване на експозиционна зала "Хан Тервел". Общината вече обяви обществена поръчка за избор на строител, на който ще бъде възложено да направи основен ремонт и топлоизолация на покрива, да топлоизолира, измаже и боядиса всички фасади, да смени дограмата, да направи нова ел. и мълниезащитна инсталация. Допълнително общинското ръководство работи по въпроса за експонатите на зала "Хан Тервел" – тя ще бъде на мястото на голямата зала на втория етаж на музея.


Община Тервел подготвя и обществена поръчка за площадното пространство. Ще бъдат ремонтирани паркинга пред хотел "Байкал" и плочника по центъра – от паркинга до мястото след откритата сцена в посока към сградата на ДСК. Ще се използват два вида настилка – от вибропресовани бетонови плочи и от рязани гнайсови плочи.


Община Тервел се подготвя да кандидатства и по проект "Красива България". Целта е да се ремонтират основно всички помещения на общинския музей. Той има обща застроена площ от 1430 кв. м.


През 2018-та се навършват 1300 години от събитията през 718-та, когато войските на арабския халифат, държали в обсада Константинопол дванадесет месеца, са разгромени по суша от българската конница, предвождана от Хан Тервел. След тази победа, столицата на източната част на Римската империя останала свободна и просъществувала като средище на християнската култура още седем века - до средата на XV век.

Разгромът на арабските войски пред Константинопол провалил плана на Халифата да завземе Европа чрез нападения от Запад - от вече превзетите земи в днешна Испания, и от Изток - след превземането на Константинопол. Европа била спасена, продължила да бъде люлка на цивилизация и средище на християнската култура. Дълго време българският хан Тервел е бил славен и почитан в средновековна Европа.

През всичките години на управлението си Тервел е постигал победи и териториално разширение за България, печелил е мощни съюзници, поддържал е славна, много силна и успешна войска. Негова заслуга е присъединяването на областта Загоре към България. Дадена му е титлата кесар, която го прави съвладетел на императора - владетелят на Константинопол и на Римската империя. Неговите постижения са без аналог в европейската история и са още един повод за национална гордост и пример за добро управление.

Община Тервел и град Тервел носят името на славния български владетел.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+