Включват представители на ромските квартали към Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси

Включват представители на ромските квартали към Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси
Днес се проведе заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към програмата "РОМАКТ".

„РОМАКТ“ е програма на Европейската комисия и Съвета на Европа и се реализира от 2013 г. в 6 страни – България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Над 20 общини от нашата страна са включени в програмата. Акцентът й е подпомагането на местните власти при осъществяване на политиката за приобщаване на ромите и други уязвими групи.


Общинският съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси заседава днес. Участие в заседанието взеха освен постоянните членове на съвета и представители на новосформираната в рамките на програма РОМАКТ Местна активна група/МАГ/, включваща представители на квартали от общината с преобладаващи ромско население.


На заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси бе направен преглед на досегашната дейност. Обсъди се план за работа през 2018г. и разширяване на съвета.


Идета е представители на етническите групи да бъдат включени към Общинския съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Целта е да се отразяват по-лесно нуждите на хората и да се привлекат представители от повече квартали.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+