Община Добрич изгражда нова битова канализация по улиците „Разлог“ и „Вежен“

Община Добрич изгражда нова битова канализация по улиците „Разлог“ и „Вежен“
В момента се извършват строително-монтажни работи за изграждане на битова канализация по улиците „Разлог“ и „Вежен“.

Живеещите по тези улици нямат към момента изградена канализация. Фирмата, която извършва строително – монтажните дейности и е спечелила обществената поръчка е „ТАНАТОС“ ООД. Общата стойност по сключения договор възлиза на 162 610,62 без включен ДДС или 195 132,74 лв. с включен ДДС. Дейностите трябва да приключат до края на 2017 г., но се очаква тяхното изпълнение да бъде финализирано до края на другата седмица.


Видовете дейности по изграждане на битовата канализацията включват: изкопни работи, доставка и полагане на тръбите, изграждане на ревизионни шахти, изпитване на канализацията и засипване на изкопа. Сградните канализационни отклонения се изграждат до регулационната линия на имотите. Предвидено е и възстановяване на настилките над изградената канализация – трошено-каменна настилка и асфалтиране.


Общата дължината на изградената канализация по улиците „Разлог“ и „Вежен“ е 600 метра.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+