Поздрав от кмета на Община Добричка по повод Деня на българската община

Поздрав от кмета на Община Добричка по повод Деня на българската община
На тази дата, но през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България.

В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.


Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава – Търновската, приета на 16 април 1879 г.  Глава 1, чл. 3 – “Територията административно се дели на окръжия, околии и общини.”През 1991 г. в новата Конституция в чл. 1, ал. 2 е записано, че “Република България е единна държава с местно самоуправление”, а чл. 136 определя общината, като “основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление”.


През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври.


Празникът е повод да изразя своето уважение и благодарност за подкрепата и помощта в местното самоуправление оказано от  всички кметове икметски наместници, общински съветници, които са работили в полза за развитието на община Добричка. Изказвам специална благодарност и към служителите в Общинска администрация за професионализма и всеотдайността в работата. На всички Вас желая здраве, лично щастие и енергия за нови професионални успехи, както и воля за по - активно   гражданско  участие в процесите на управление на местно  ниво.


                                                                                           Честит празник на българската община!
                                                                                           Инж. Тошко Петко
                                                                                           Кмет на община Добричка

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+