Заседава Щабът за защита при бедствия и аварии в Генерал Тошево

Заседава Щабът за защита при бедствия и аварии в Генерал Тошево
Във връзка с предстоящия зимен сезон се проведе заседание на Щаба за защита при бедствия и аварии в Община Генерал Тошево. В дневния ред на заседанието бeше включенo обобщение на информацията от ръководствата на ведомства за готовността им за работа при усложнена зимна обстановка.

Доклади бяха представени от РУ – Генерал Тошево, Гранично  полицейско управление – Генерал Тошево, Пътно управление, Военно окръжие – Добрич, Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", ВиК, Спешна помощ, Държавно горско стопанство и общинското дружество "Добруджа газ".

Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров взе отношение по работата на щаба и предстоящата организация за сезона. Той изведе като акцент в дейността му добрата координация между отделните структури и подчерта, че трябва да се работи превантивно с цел минимизиране риска от зимни бедствия.

В хода на разговорите бяха обсъдени техническото и експлотационно състояние на специализирания машинен парк, високопроходимите трактори, както и обезпечаването с подготвени кадри при евентуални аварийни дейности.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+