Община Добрич подаде проектно предложение за изграждане на I – ви етап от битовата канализация в квартал „Рилци“

Община Добрич подаде проектно предложение за изграждане на I – ви етап от битовата канализация в квартал „Рилци“
Община град Добрич подаде проектно предложение до Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС) към МОСВ за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждане на I-ви етап от обект “Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич”.

Проектът предвижда изграждане на битова канализация в кв.“Рилци“ на 6 етапа с обща дължина 27 км и една канална помпена станция/КПС/. Общата стойност на проекта е 19 071 626 лв. без ДДС.


Първият етап обхваща изграждане на канализация 2,73 км, тласкател 1,77 км и 1 брой КПС на обща стойност на проекта - 2 984 612 лв без ДДС.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+