Одобриха маломерни паралелки в още две училища в Добрич

Одобриха маломерни паралелки в още две училища в Добрич
Те са СУ "Св. св. Кирил и Методий" и Професионалната гимназия по аграрно стопанство. Средствата за обезпечаване на учебния процес ще бъдат осигурени в рамките на утвърдения в двете училища бюджет и допълнителни финанси не са необходими.

На своето редовно месечно заседание днес Общински съвет - град Добрич даде съгласие през учебната 2017/2018 година да се  провежда обучение с брой ученици, който е по-малък от минималния, в СУ "Св. св. Кирил и Методий" - една паралелка в осми клас с профил "Икономическо развитие" с разширено изучаване на английски език с 11 ученици и в ПГ по аграрно стопанство – една паралелка в девети клас по професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство" с 15 ученици и една паралелка в девети клас по професия "Фермер", специалност "Земеделец" също с 15 ученици. Съгласно решението финансирането следва да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището по единни разходни стандарти. Всички присъстващи в залата 34 съветници гласуваха "за" предложението, внесено от заместник-кмет "Хуманитарни дейности" д-р Емилия Баева.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+