1097 ученици ще прекрачат прага на училищата в община Генерал Тошево

1097 ученици ще прекрачат прага на училищата в община Генерал Тошево
Общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование в община Генерал Тошево са в готовност да посрещнат новата учебна 2017/2018 година.

По последни данни 834 деца ще прекрачат прага в шестте общински училища на територията на общината, като 96 от тях са първокласници. Най-много деца ще чуят за първи път звънеца в СУ „Никола Й. Вапцаров” – 41 първокласници. Броят на децата, които са записани в детските градини е 401. Професионалната гимназия по земеделие „Тодор Рачински” в града, чийто принципал е Министерството на образованието, ще отвори врати за 263 ученици.


Осигурени са всички необходими условия за обезпечаване на образователно-възпитателния процес. Материалната база на общинските училища е в много добро състояние. В детските градини също са извършени нужните ремонти, така че малчуганите да се възпитават при максимално добри условия.


Организирано е безопасното и сигурно пътуване на децата със училищни автобуси, както и комплектите познавателни книжки за децата в задължителна предучилищна възраст. Всички институции от системата на предучилищното и училищното образование в общината са кадрово обезпечени и подготвени със съответните горива за есенно-зимния отоплителен сезон.


По проекти с европейско финансиране и през новата учебна година ще продължи предоставянето на интегрирани услуги за децата от различните възрастови групи – педиатрична грижа, стоматологичен скрининг, психологическа и логопедична подкрепа, и др.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+