Заключителен форум „Моята мечтана професия“ организира Център за кариерно ориентиране

Заключителен форум „Моята мечтана професия“ организира Център за кариерно ориентиране
ЦКО-гр.Добрич проведе своя заключителен форум с творби на ученици от СУ „П.Р. Славейков“ в РБ „Дора Габе“.

Бяха представени най-добрите картини, плакати, разкази, интервюта с родители, изготвени от учениците.Таня Николова – ръководител на Център за кариерно ориентиране направи обобщен анализ на цялостната работа на Центъра с учениците от СУ „П.Р.Славейков“, което е единственото училище в област Добрич, избрано от МОН да бъде пилотно. Съвместно с педагогическия екип кариерните консултанти участваха в апробирането на „Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище“ – създадена от МОН. Разнообразие от дейности бяха провеждани с учениците през учебната година в сформирания по проекта Клуб „Кариера“ в училището – обучения, ролеви игри, тренинги, дискусии по тематични филми, ученически форуми в пилотните паралелки и ученически форуми „Интереси и хоби“ на ниво училище.Консултантите бяха подготвили грамоти и много награди за отличилите се в различните дейности ученици.Гости на заключителния форум бяха Марияна Симеонова – главен експерт училищно образование към Община Добрич, Боян Саркизов – член на ПЕ в СУ „П.Р.Славейков“, Дарина Стаматова – художник и преподавател в училището, Галина Маринова – главен библиотекар в РБ „Д.Габе“, много ученици, учители, родители, граждани.Творбите на учениците ще бъдат изложени в РБ „Дора Габе“ – гр.Добрич до края на месец май.Заключителния форум бе проведен дни преди 24 май – Празник на българската азбука и култура.Център за кариерно ориентиране гр.Добрич работи по проект на МОН “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+