Кметове в Балчишко с декларация срещу решението на общинския съвет

„Сдружение на кметове и кметски наместници в община Балчик” разпространи до медиите декларация, адресирана още до председателя на Общинския съвет в Балчик и Областния управител на Добрич. В нея кметовете и кметските наместници от 19-те населени места в община Балчик настояват за отмяна на решение на Общински съвет Балчик №670 от 30 септември т.г. Ето и пълният текст на декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от Сдружение на кметове и кметски наместници от Община Балчик

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК,
УПРАВИТЕЛЯ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ,
МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 20.10.2010г. Сдружението на кметовете и кметските наместници от Община Балчик се събра, за да обсъди решение на Общински съвет Балчик №670/30.09.2010г.

С този вот местният парламент отказа реално в хазната да влязат планираните близо 1,200 млн. лева. Тези пари поставят под въпрос изпълнението на бюджета в общината в условията на финансова криза.

Всеки един жител на населено място в общината трябва да е наясно, че с решение №670 на съветниците той, семейството му, неговите близки ще бъдат лишени от средства за инфраструктура, култура, образование, чистота и озеленяване за над милион лева.

В началото на мандата ние дадохме дума пред своите избиратели, че ще работим за просперитета на населените места – независимо от нашите политически пристрастия. Сега нашите съграждани настояват да напомним на членовете на Общинския съвет, че преди да започнат работа, те дадоха клетва, в която между другото се казва: „…и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите и работя за тяхното благоденствие.” Ние, кметовете на населени места от Община Балчик, считаме, че решение №670 на Общинския съвет работи за нечии корпоративни интереси, но не и за жителите на региона.

С настоящата Декларация и нашите подписи изразяваме категоричното си несъгласие с взетото решение и настояваме местният парламент да го преразгледа, но нека този път то да бъде в интерес на всички жители на Община Балчик!

Кмет с. Гурково – Тодор Георгиев
Кмет с. Дропла – Блага Атанасова
Кмет с. Кранево – Румен Николов
Кмет с. Сенокос – Михаил Милчев
Кмет с. Соколово – Минко Попов
Кмет с. Оброчище – Данаил Караджов
Кмет с. Стражица – Шукри Шукри
Кмет с. Ляхово – Асан Халидов
Кмет с. Безводица – Съби Крумов
Кмет с. Църква – Ради Радев
Кмет с. Рогачево – Кирил Мирчев
Кмет с. Пряспа – Сергей Панайотов
Кмет с. Царичино – Румен Георгиев
Кмет с. Тригорци – Елица Карлукова
Кмет с. Бобовец – Орхан Алиев
Кметски наместник с. Кремена – Мехмед Расим
Кметски наместник с. Храброво – Йордан Коев
Кмет с. Змеево – Николай Йорданов
Кмет с. Дъбрава – Стойка Донева

Добрич онлайн припомня, че на последната общинска сесия на 30 септември местният парламент в Балчик реши фирма „Тесса Енерджи“ ООД да заплати на общината еднократна такса от по 5 000 лева за издаване на разрешения за строеж на два ветроенергийни парка в района на селата Стражица, Кремена и Тригорци. Предложението бе внесено от общинския съветник Урал Бекиров с мотива, че проектите имат голям обществен и значим социален ефект, изразяващ се в ангажирането на местни фирми и строителни работници. 16 съветника гласуваха ЗА, а 3 се въздаржаха.

Съгласно общинската наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, таксата за технически услуги за всеки един ветрогенератор е 30 000 лева. Според същата наредба, чл.39(3) инвестиционни и/или инфраструктурни проекти с голям обществен интерес и значим социален ефект, при които на територията на общината се предвижда изграждане на повече от 3000 метра мрежи, съоръжения и инсталации, се освобождават от заплащане на такси за технически услуги, като заплатят еднократна такса в размер на 5 000 лева. Така вместо за 38 ветрогенератора да се заплатят по 30 000 лева, в хазната на Балчик ще влязат само 10 000 лева. В знак на несъгласие с решението на Общинския съвет кметът Николай Ангелов напусна заседанието.

Деклрацията на „Сдружение на кметове и кметски наместници в община Балчик” е насочена именно срещу решението на Общински съвет – Балчик да даде съгласието си да се освободи фирма „Тесса Енерджи“ ООД от заплащането на такси по чл. 40 и приложената по него таблица от Наредбата относно одобряване на инвестиционни проекти за Проект „Стражица“ и Проект „Кремена-Тригорци“ и издаване на разрешения за строеж на двата проекта, като се определи еднократна такса от 5 000 лв. (чл. 39, ал. 3 от НОАМТЦУ) общо за проект при одобряване на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+