Проект на Регионалния исторически музей ще обнови Военно гробище

Проект на Регионалния исторически музей ще обнови Военно гробище
Регионален исторически музей – Добрич подписа днес с Министерство на регионалното развитие и благоустройството договор за национално съфинансиране като партньор по проект NETWORLD по Програма за транснационално сътрудничество “Дунав“ 2014 -2020.

Според документа и условията на финансиране, културният институт ще получи сумата от 17 599 евро – част от общия одобрен бюджет, който  възлиза на 117 330 евро.  Времевата рамка на проекта обхваща период от 30 месеца - 01.01.2017-30.06.2019, а водещ партньор е Soca Valley Development Centre – Словения. Освен дейностите, свързани с изучаването, популяризирането и социалната адаптация на наследството от Първата световна война, проектът предвижда и възстановяване на по-голямата част от надгробията във Военно гробище, реновиране на парковото пространство, „алеята на знамената” и „вечният огън”.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+