Областната комисия по заетост одобри Регионална програма за заетост и обучение

Областната комисия по заетост одобри Регионална програма за заетост и обучение
Заседание на Областната комисия по заетост, под председателството на Областния управител Детелина Николова, се проведе днес.

Зам.-областният управител Сали Феим, в качеството си на председател на създадената със заповед на Областния управител работна група, запозна членовете на комисията с постъпилите от общините предложения и изготвения проект на Регионална програма за заетост и обучение на област Добрич за настоящата година. Съгласно постъпилите проекти на общините и вземайки под внимание предвидения за областта финансов ресурс в размер на 117 385 лв. и прилагайки установената методика за оценяване, проектът на програмата предвижда да бъдат наети общо 35 лица, от които 33-ма души на пълен работен ден и двама – на 4-часов работен ден, каза зам.-областният управител. При оценка на предложенията от общините с най-голяма тежест са критериите средно месечната безработица и средно месечният брой регистрирани безработни за 2016 г. на територията на всяка община, поясни Сали Феим.


"Хората, които ще бъдат наети ще извършват комунално-битови дейности, поддържане и опазване на обществения ред и общинско имущество. Общата сума, която Област Добрич ще поиска е в размер на 117 300 лв., като остатъкът от предвидените за областта средства е в размер на 85 лв. От своя страна общините трябва да осигурят общо 14 594 лв. – за работно облекло, инструменти и плащания по Кодекса на труда, които не се субсидират от програмата" – каза още зам.-областният управител.


Разпределението по общини е: Крушари – 12 души, които ще подпомагат археологически разкопки и опазват културни паметници; община Генерал Тошево – 6 общи работници, Тервел – 5 общи работници; Добричка – 3 общи работници; Шабла – 3 общи работници за поддръжка на пътища; Балчик – 2 общи работници; Каварна – 2 общи работници. В тези общини лицата ще бъдат наемани на 8-часов работен ден. Двама ще бъдат наети и в община град Добрич, но на четиричасов работен ден.


Членовете на Областната комисия единодушно приеха проекта на Регионална програма за заетост и обучение и в срок до 10 април, тя ще бъде изпратена за одобрение от министъра на труда и социалната политика.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+