Неформално обучение "Права, задължения, отговорности" се проведе в Младежки център - Добрич

Неформално обучение "Права, задължения, отговорности" се проведе в Младежки център - Добрич
Неформално обучение от поредицата срещи "Права, задължения, отговорности" се проведе на 17 февруари 2017г. в Младежки център - Добрич с лектор Албена Петрова.

Чрез дискусия и примери групата успя да достигне до определения за това кои са нашите права, в какво се изразяват нашите задъжения и за какво носим отговорности. В края на обучението младите хора разграничаваха права и правила, задължение и отговорност. Те проявиха желание да учатват и в бъдещи дейности на младежкия център.Серията от неформални обучения се осъществява по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”,с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и ще продължи и през следващите месеци по въпроси, вълнуващи младите хора.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+