Ученици от Стожер опознават пътя на хляба до трапезата

Ученици от Стожер опознават пътя на хляба до трапезата
През изминалата седмица консултанти от Център за кариерно ориентиране - гр.Добрич гостуваха в ОУ „Христо Ботев“ с.Стожер.

Те проведоха поредица от мероприятия с децата от начална степен на образование.


„Какъв е пътят на хляба до нашата трапеза?“ – бе една от основните теми за дискусии. Децата с ентусиазъм описваха етапите и последователността от дейностите, които човек трябва да извърши, за да „превърне“ житеното зърно в хляб, назоваха имената на професиите, вземащи участие в този толкова важен процес, обсъждаха необходимите качества, които трябва да притежават хората от тези професии, за да достигне вкусният хляб до нашата трапеза.


Учениците от първи и втори клас направиха първи опити за себепредставяне, попълвайки своите визитки „Зимни ръкавички“, а тези от трети и четвърти клас – визитки „Усмихнати Снежковци“.


Консултантите представиха мултимедийни презентации, които провокира децата към обсъждане на познати и непознати, стари и нови, мъжки и женски професии, а също и към такива, за които се изисква сериозна подготовка. Малчуганите споделиха, кои са най - харесваните от тях професии и за коя професия мечтаят.


В края на срещите по стар български обичай всички деца опитаха от вкусната житена питка, която се бе „търкулнала“ в тяхното училище.


Център за кариерно ориентиране - гр.Добрич работи по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+