Средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла внесе в Регионално управление по образованието проекта за план-прием след VІІ клас

Средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла внесе в Регионално управление по образованието проекта за план-прием след VІІ клас
За първа година Средно училище „Асен Златаров“ гр. Шабла внася в Регионално управление по образованието гр. Добрич предложение за план-прием след VІІ клас.

Това е въз основа на промените, свързани със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 1 август 2016 година. От учебната 2017/ 2018 година бъдещите осмокласници са в І гимназиален етап на степен средно образование. Заявени са професия „Организиране на туристическа агентска дейност“ специалност „Организиране на туризъм в свободното време“ и професия „Ресторантьор“ специалност „Производство и обслужване в заведения за хранене“, като срокът на обучение е пет години.


Разчетената училищна подготовка е обвързана със структурата на местната икономика, където туризмът е втори по значение отрасъл. Общинският план за развитие в периода 2014-2020 година предвижда привличането на инвестиции за неговото развитие. Това означава потребности от квалифициран персонал, подготвен за качествени услуги, търсени от туристите в общината. Обвързването на обучението осигурява перспектива за общинското средно училище, реална заетост на младите хора, завършили в него професионална подготовка и избрали да живеят в общината.

Източник: blitz
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+