Ученици от Езикова гимназия гостуваха в Районен съд - Добрич

Ученици от Езикова гимназия гостуваха в Районен съд - Добрич
Десетокласници от Езикова гимназия "Гео Милев" посетиха Районен съд - Добрич, където се запознаха с основните съдебни процедури с участието на деца. Лекцията пред гимназистите изнесе Албена Колева - съдия от гражданската колегия на Районния съд.


Тя обясни пред учениците разликите между гражданските и наказателни дела, правата на децата в двата вида производства и даде информация за органите, които могат да им предложат подкрепа и защита. Младежите научиха още къде застават страните по делото  в съдебната зала при граждански и наказателни дела и какви са правилата за явяване пред съда на малолетни и непълнолетни.

По време на визитата си в Районния съд гимназистите получиха възможност да влязат в ролите на съдия, ищец и ответник по гражданско дело за издръжка на дете след развод на родителите.

Учениците проявиха интерес и към информацията, че непълнолетните могат да сключват брак само след разрешение от Районния съд, който трябва да прецени дали са налице важни причини, които налагат това. Младежите се интересуваха и от съдебните процедури, по които се прави отказ от бащинство.

В залата бяха поставени и много други въпроси, като например как се защитават правата на деца, станали жертви на насилие и каква е процедурата за извеждането им от биологичните семейства. В отговор съдия Колева подчерта, че всеки непълнолетен има право на адвокат и да бъде разпитан пред психолог. Тя допълни, че скоро в Съдебната палата на Добрич ще бъде обособена т. нар. синя стая - специализирано помещение за щадящо изслушване на деца пред съда. Целта е да се избегне допълнителният стрес за деца жертви на насилие или свидетели на престъпление, както и при изслушването на деца в граждански спорове за родителски права.

Посещението на гимназистите в Районен съд - Добрич беше организирано в  рамките на образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", в  която тази година участват 4 добрички училища - ПМГ "Иван Вазов", ЕГ "Гео Милев",  СУ "Климент Охридски" и ФСГ "Васил Левски". Районен съд - Добрич се включва в програмата за втора поредна година. Досега в образователната инициатива са обхванати повече от 200 ученици.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+