Българо-австрийско обединение е класирано за изпълнител по проекта за Пречиствателната станция в с.Врачанци

Българо-австрийско обединение е класирано за изпълнител по проекта за Пречиствателната станция в с.Врачанци
Вече е ясен победителят в обществената поръчка с предмет : „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)” издание 1999 г. и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.

 Това е Българо-австрийското обединение "ГИС аква БГ". Реконструкцията и разширението на Пречиствателната станция за отпадъчни води – гр. Добрич е част от проекта за водния цикъл.


С решение от 1 февруари 2017 година Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбите на осем от останалите участници в обществената поръчка срещу избора на изпълнител. Общо 11 бяха кандидатите в обществената поръчка. Останалите десет участници са отстранени поради това, че не са представили всички документи или са пропуснали нещо в техническата част.


Така в сила остава Решение №38 от 7.11.2016 година, според което на първо място е класирано Обединение „ГИС аква БГ“, София, което включва  "ГИС аква Австрия" ГмбХ, Австрия; "Битумина" ГмбХ, Австрия и "Инфра експерт" ЕООД, София. Офертата на Обединението е била на стойност от 26 594 736,18 лева, без ДДС и е в рамките на прогнозната стойност на поръчката.


Пречиствателната станция се намира в с. Врачанци, община Добричка и е на площ от близо 10 хектара. Срокът за изпълнението на проекта по реконструкция и разширяване на Пречиствателната станция е 24 месеца.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+