Горските стражари в област Добрич са извършили близо 10 000 проверки през 2016-та година

Горските стражари в област Добрич са извършили близо 10 000 проверки през 2016-та година
Близо 10 000 проверки са извършили Горските стопанства на територията на област Добрич през 2016-та година.

Това съобщават от СИДП. От тях 2 238 са в обекти за добив на дървесина, 2 132 – на превозни средства, 3 167 – на ловци и 2 343 – на други физически лица. Съставени са общо 542 акта и 55 констативни протокола, повечето от които са за неизвестен извършител. 


През изминалата година в област Добрич са задържани 39 каруци, 5 моторни превозни средства, 3 коня и 666 куб.м незаконно добита дървесина. За да се предотврати незаконната сеч в държавните гори, от СИДП са въвели засилен окнтрол на местата с по-висока концентрация на нарушения, особено през зимните месеци.


Приоритет на предприятието остава опазването на горските територии от нерегламентиран добив на дървесина с цел продажба. Проблемът е най-сериозен в районите с по-високи нива на безработица, като достъпът на нарушителите е улеснен от голямата разпокъсаност на горите в равнинните териториални поделения и добре изградената пътна мрежа.


Статистиката показва още, че обект на преобладаващата част от нарушенията са неголеми обеми дървесина - от 0,5 до 1 куб. м дърва за огрев. Нерядко извършителите успяват да избягат или оказват съпротива, възпрепятствайки мобилните контролни екипи да изпълнят своите служебни задължения. Като успешни се отчитат организираните съвместни акции, с участието на представители и на други институции, които имат отношение към опазването на горите. 


От лятото на 2015 г., когато стартира приемането на информация за нередности в горите на телефон 112, до края на 2016 г. на единния номер за спешни повиквания са постъпили 864 сигнала. Чрез тях граждани алармират за различни проблеми, свързани с незаконен добив, транспортиране и съхраняване на дървесина, лов и риболов. 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+