Ретроспективна изложба на Янко Атанасов в Художествената галерия

Ретроспективна изложба на Янко Атанасов в Художествената галерия
На 25 септември – Ден на Добрич - от 11.30 ч., в Художествена галерия - Добрич откриват ретроспективна изложба на художника Янко Атанасов по повод 90 години от рождението му.

Изложбата се организира със съдействието на семейството на художника, като от фонда на галерията са включени 2 творби.


Показани са етюди от студентските  години, рисунки, акварели, маслени картини. Любима тема на художника е историята и в едната зала са подредени монументални по формат и въздействие творби на историческа тема: „Хан Кубрат”, Прабългарски войн”, „Епилог”, „Велики Преслав”, Двубой - Андрианопол”.  Впечатляващи са проектите за стенописи, витражи, сграфито и пр. за училища и различни институции, някои от които не са били реализирани. За съжаление, част от декоративно-монументалните творби на Янко Атанасов в Добрич вече са скрити или унищожени от новите собственици. Серия акварели и рисунки от Бърно, малки по формат живописни платна със сюжети от Балчик, пейзажи и др. допълват експозицията. Могат да се видят портретни рисунки от 60-те години на варненския скулптор Альоша Кафеджийски и известния добрички диригент Захари Медникаров, както и няколко автопортрета.


Семейството на художника – съпругата Янка Атанасова и дъщерите Мария и Десислава Атанасови даряват на Художествена галерия – Добрич 9 картини на историческа тема. Творбите, емблематични за творчеството на Янко Атанасов, ще разкрият още по-пълно  богатството на творчеството му и ще обогатят фонда на галерията


Роден на 20 декември 1926 г., той отдава  цялото си творческо вдъхновение на Добрич и на културното му развитие. Завършил декоративно-монументална живопис при  професор Георги Богданов, Янко Атанасов работи в областта на монументалните изкуства, живописта, графиката, сценографията и пространственото оформление. Създава множество керамични платна, стъклописи и стенописи. Неговите графики  рисунки от цикъла „Спомени от Стария Добрич” ни връщат в близкото минало на нашия град и по своята яркост, яснота и вложен талант могат да бъдат сравнени с „Малкия Добруджанец” на Дора Габе. В съавторство със скулптора Никола Богданов проектира герба на гр. Добрич.


От 1967 г. е директор на Художествената галерия, която ръководи до 1975 г., като работи за обогатяване на колекцията й, организира индивидуални и колективни изложби, лектории по история на изкуството. Отделя изключително голямо внимание на популяризирането на галерията.


През 1971 г. е приет за член на СБХ. Той е един от основателите на дружеството на художниците в Добрич и дългогодишен председател на Художествения съвет при СБХ в града.


От 1975 г. до 1979 г. година работи като художник ва ДТ „Йордан Йовков” в Добрич, а след това като художник на свободна практика. За него изкуствоведката Пламена Димитрова-Рачева казва: „...И тогава разбираме, колко ни е близко изкуството на Янко Атанасов, колко  е съвършено то в своя израз, в лаконичния си език предаващ образите в тяхното  движение и състояние. Синтезирал пространството като активна, абстрактна среда, в която цветовете на светлината се преливат в цветовете на сянката, художникът  пробужда сетивността ни, за да видим, невидимото от реалния живот. Прави го с артистизма на майсторите, с “ненаситността” към нещо интересно, необичайно и ново, с ясното съзнание да предизвика вълнението ни от съприкосновението си с хора, природа и живот. И всичко, целият процес на рисуване, има смисъл в изкуството му, защото рисунката е не само завършен идеен етап към живописните му творби, графиката и сценографията, но защото това е един негов свят, в който образите преминават през пространството като видения от неувяхващите спомени, като магичното усещане за вечност, за битие извън битието...”.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+