Запазването на трудовите ограничения в ЕС - още една пречка пред българките в кризата

Запазването на трудовите ограничения в ЕС - още една пречка пред българките в кризата
Удължаването на трудовите ограничения за български граждани в някои държави от ЕС може да има особено негативни последици за жените. Това се казва в предложение на д-р Антония Първанова към доклад за трудовата мобилност в ЕС, която Комисията за правата на жените в Европейския парламент прие.

Българките, които заради кризата са останали без препитание, имат ограничени възможности за реализация, а работата в чужбина е един от изходите за справяне с финансовите трудности, се казва още в становището.

Ако държави като Франция, Германия и Холандия оставят трудовите бариери до края на 2014 г., когато изтича 7-годишния преходен период за България и Румъния, това допълнително би увеличило рисковете за бедност и социално изключване. Тези държави трябва да вземат окончателното си решение до края на тази година, но вече сигнализираха, че няма да премахнат ограниченията.

Българският евродепутат от групата на АЛДЕ предложи и държавите-членки да ускорят свободното движение на хора в ЕС, тъй като отварянето на законовите канали за трудова миграция, би спомогнало за намаляването на трафика на хора.

Източник: КРОСС
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+