Седмокласниците от СОУ "Димитър Талев" се подготвят за избор на образование и професия

Седмокласниците от СОУ "Димитър Талев" се подготвят за избор на образование и професия
В дейностите, организирани от Център за кариерно ориентиране – гр. Добрич, се включиха всички седмокласници от СОУ "Димитър Талев".


С помощта на популярния метод за групово взаимодействие „мозъчна атака“ учениците представиха най-често срещаните фактори, които влияят върху трудните решения, но и откроиха отговорността за собствения избор на образование и професия. В индивидуални и групови задачи те преоткриваха своите качества, умения, интереси, ценности с най-голяма важност за бъдещата им професия.


Възпитаниците на СОУ "Димитър Талев" се запознаха и с възможностите на Националния портал за кариерно ориентиране. За определяне на кариерната им ориентация, учениците попълниха въпросници, които показаха степента им на насоченост към богатото многообразие от професии, в които биха могли да се реализират в бъдеще.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+