Община Добрич организира информационна среща на тема „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“

Община Добрич организира информационна среща на тема „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“
Кметът на Добрич Йордан Йорданов кани всички заинтересовани страни за участие в информационна среща на тема „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г, която ще се проведе на 18 март от 18.00 часа в малката зала на общината.

Срещата се организира от Община Добрич и Областен информационен център. Нейната цел е гражданите да се запознаят с условията и процеса на кандидатстване, както и с критериите за подбор на жилищни сгради за обновяване. Допустими за енергийно обновяване са многофамилни сгради, които са масивни и са проектирани преди 26 април 1999 г., както и многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта, включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство; пакетно – повдигнати плочи; едропанелен кофраж и разновидностите им. Всички допустими сгради трябва да са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.        


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+