Добричкият административен съд отхвърли жалба на „Русалка”

Добричкият административен съд отхвърли жалба на „Русалка”
Със свое решение Добричкият административен съд отхвърли жалбата на „ПАРРУС” ЕООД - гр. София - собственици на земята на ВС „Русалка”, срещу издадената от кмета на община Каварна заповед №143/08.03.2010г. за премахване на незаконно изградени на входа/изхода на паркинга на „Русалка” бариери и КПП в нарушение изискванията на разпоредбата на чл. 56 ал. 2 от ЗУТ.

Това съобщиха от Община Каварна.

 

„ПАРРУС” ЕООД са осъдени също така да заплатят в полза на Община Каварна съдебно - деловодните разноски. Решението на Добричкия административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.


С премахването на бариерите се осигурява свободен достъп до плажа на „Русалка”
, който е изключителна публична държавна собственост.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+