Дни на отворените врати на регионалното депо за отпадъци в село Стожер

Дни на отворените врати на регионалното депо за отпадъци в село Стожер
Община град Добрич обявява дните от 9-ти до 15-ти октомври за дни на отворените врати на регионалното депо за отпадъци при с. Стожер.

Всеки работен ден от 10.00 до 12.30 часа и от 14.00 до 15.30 часа желаещите граждани могат да посетят обекта, където ще бъдат подробно запознати с действащата технология за сепариране и компостиране на отпадъците.


Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер е основният инфраструктурен обект, реализиран по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.“


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+