Ремонт на улици и междублокови площадки за 1 млн. лв. започват в Балчик

Ремонт на улици и междублокови площадки за 1 млн. лв. започват в Балчик
17 улици с обща дължина 4 400 метра ще бъдат рехабилитирани в Белия град. Площта на ремонтираните околоблокови пространства е 650 кв.м.


Кметът на Община Балчик Николай Ангелов запозна Общинския съвет със списъка на улиците и районите в Балчик, които ще бъдат ремонтирани и са обект на проведената обществена поръчка. Предвидената сума за предстоящите строителни дейности е в размер на едни милион лева.


Списък на обектите за ремонт:
1. ул. „Дунав” - втори участък от км 0+710 до км 1+000 (до кръгово за гр. Добрич)
2. ул. „Яворов” (банка ДСК до ул. „Ивайло”)
3. улици „Захари Стоянов”, „Крим” и „Гривица” в кв. „Изток”
4. ул. „Арда” в кв. „Левски” (зад пенсионерски клуб до ЦДГ „Знаме на мира”
5. ул. „Вит” (между ул. „Струма” и „Панорамен път”)
6. ул. „Еделвайс” (между ул. „Струма” и „Панорамен път”)
7. ул. „Осъм” (между ул. „Струма” и „Панорамен път”)
8. ул. „Средна Гора” (между ул. „Струма” и „Панорамен път”)
9. ул. „Тунджа” (между ул. „Струма” и „Панорамен път”)
10. паркинг пред блок №1 и околоблоково пространство
11. ул. „Георги Бенковски”
12. ул. „Стефан Караджа”
13. ул. „Христо Смирненски” (от ул. „Златко Петков” до автогара)
14. ул. „Добротица”
15. ул. „Г. Бенковски” (до магазин „Феонекс”)
16. ул. „Кою Рачев” и ул. „Хан Аспарух”
17. Детска площадка с алея в близост до ул. "Г. С. Раковски"

Резерв:
1. ул. „Ирeчек”
2. ул. „Златко Петков” (до автогара)
3. ул. „Захари Стоянов” – квартал "Изток"
4. ул. „Хан Омуртаг” (улица на ВиК)


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+