Балчик - в списъка с добри практики на МРРБ

Балчик - в списъка с добри практики на МРРБ
Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочи Община Балчик в списък с добри практики по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Ведомството визира изпълнението на проектите "Защита на морския бряг на град Балчик от абразия и ерозия" и "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик". С тях бе извършен ремонт на част от крайбрежната алея и две буни, както и бяха санирани 17 училища и детски градини.


В момента се провежда оценка на въздействието на интервенциите по Оперативната програма.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+