Талевци обсъждат възможности за професионална реализация

Талевци обсъждат възможности за професионална реализация
Учениците от седми клас на СОУ „Димитър Талев” участваха в организирана поредица от дискусии по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Седмокласниците представиха ролята на половите стереотипи при кариерното развитие с помощта на филмите, които гледаха. След историческия обзор за развитието на професиите през вековете, участниците в дискусиите откроиха вече наложилия се равен достъп до образование и работа между половете в процеса на глобализация на обществото и навлизането на високите технологии.


Учениците представиха своето разбиране за разпределението на ролите в семейството, споделиха мнението си за професии, които считат за подходящи предимно за мъже или за жени и стигнаха до извода, че според спецификата и условията на труд, все още има полова диференциация.Същевременно, независимо от половите стереотипи, седмокласниците осъзнават водещото място на личния избор, на знанията, уменията, способностите и смело споделиха своите амбиции за професионална реализация.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+