2 детски ясли ще бъдат санирани изцяло

2 детски ясли ще бъдат санирани изцяло
Детска ясла № 1 „Здраве” и Детска ясла № 3 „Слънчево детство” не са ремонтирани откакто са построени преди половин век

ОбС днес даде съгласие за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия, посредством договор с гарантиран резултат за пакет от сгради: Детска ясла № 1 „Здраве” и Детска ясла № 3 „Слънчево детство”.


Първото детско заведение е построено през 1961 г., а второто – 3 години по-късно. Оттогава досега не са правени цялостни основни ремонти на сградите.


По предварителна експертна оценка реализирането на проект за подобряване енергийната ефективност ще струва около 725 600 лв. с ДДС, като съответното разпределение е 314 200 лв. за Детска ясла № 1 и 411 400 лв. за Детска ясла №3. Очакват се икономии от над 60% на електроенергия.Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+