Депото в Стожер започва работа, затварят сметището в Богдан

Депото в Стожер започва работа, затварят сметището в Богдан
Регионалното депо за отпадъци при село Стожер започва да функционира от 1-ви март, т.е. от тази дата ще започне приемане на отпадъци от територията на общините, включени в обхвата на регион Добрич. От същата дата депото при село Богдан се затваря – там отпадъци няма да бъдат приемани.

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки, на 24.09.2014 г. Община Добрич сключи договор с Консорциум „РСУО – Добрич“ за „Изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Строителството на регионалното депото край Стожер е по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, припомнят от


Община Добрич, която е бенефициент по проекта, а останалите общини са партньори заедно със  Сдружение  „Регионално управление на отпадъците –Добрич”. Общата стойност на проекта е 38 877 375,67 лв. Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506,89 лв., от които 85% в размер на 31 393 480,85 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо е 1 943 868,78лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+