МИРГ Шабла – Каварна – Балчик подписа договор с ИАРА за 7 млн. лв. по ОП Рибарство

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик подписа договор с ИАРА за 7 млн. лв. по ОП Рибарство
Вторият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на местна стратегия за развитие по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма „Рибарство” бе подписан днес между ИАРА и Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик.

Максималната одобрена обща стойност на Местна стратегия за развитие 2011-2013 г. е 7 040 988 лв, съобщават от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

 

В местното публично-частно партньорство учредители са общо 40 физически и юридически лица, представители на публичния и частния сектор. Глобалната цел на местната стратегия за развитие е към 2015 година качеството на живот в рибарска област Шабла-Каварна-Балчик да се подобри, да бъдат запазени съществуващите и създадени нови устойчиви работни места за 120 човека. Да бъдат въведени 10 иновативни практики – услуги, продукти или процеси и 100 души да придобият знания и професионални умения.

За реализация на глобалната цел на стратегията и с оглед да се осигури цялостен и логически обвързан подход при нейната реализация са изведени следните приоритети: Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област, Оползотворяване на местните природни и културни ресурси, Устойчиво развитие на МИРГ.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+